Kıbrıs Ne Haber – Kıbrıs'ın Güncel Haber Sitesi

“2020’den Beklentilerimiz Daha Umutlu Bir Noktaya Geldi”


“2020’den Beklentilerimiz Daha Umutlu Bir Noktaya Geldi”
20 views
31 Aralık 2019 - 8:29


“2020’den Beklentilerimiz Daha Umutlu Bir Noktaya Geldi”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,“Kültürümüz ve toplumsal karakterimizle bu Ada’da var olmaya, başı dik ve onurlu yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni yıl mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Daha iyi bir hayatı ve dünyada uluslararası hukuk içinde daha saygın bir konumu sonuna kadar hak ediyoruz” diyerek, sorumluluk duygusuyla çözümü, huzuru ve refahı arama mücadelesinden vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başarının, zaman içinde biriktirilen tecrübeler sayesinde yeni yılda daha iyiye ve daha güzele ulaşmayı sağlamaktan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hedefler doğrultusunda, yalpalamadan, mücadeleden vazgeçmeden, katılımcı bir anlayış ve dayanışma içinde bunu başarabiliriz” dedi.

“YALPALAMADAN, TUTARLI VE KARARLI TUTUM”

Mesajında, 2019 yılının son aylarında, Kıbrıs sorunu bağlamında olumlu gelişmelerin yaşanmış olmasının 2020’den beklentileri daha umutlu bir noktaya getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “2020 yılı içinde, çok iyi bir planlama ve hazırlıkla, tüm ilgili tarafların, tutarlı ve yapıcı bir tutumla hareket etmesi halinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ciddi gelişmelerin yaşanması mümkündür” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin zirvesinin sonuçlarının sonuç almak için yalpalamadan; akılcı, tutarlı ve kararlı bir tutum sergilemek gerektiğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

“2020’DEN BEKLENTİLERİMİZ DAHA UMUTLU BİR NOKTAYA GELDİ”

Mesajında, “Yeni bir yılı daha en güzel dileklerle ve umutla karşılamaya hazırlanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, içinde bulunulan koşullar ve yaşanan sorunlar zaman zaman toplumu üzüp karamsarlığa sürüklese de toplumun sonuçta daha iyi bir geleceğe olan inanca bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Akıncı yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıslı ve Akdenizli olmaktan kaynaklanan hiç sönmeyen sıcaklığımız ve tutkumuz, yarınlara dair en büyük umudumuz olmaya devam ediyor. Bu güzel Ada’da çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi yaşam koşullarını sağlamak ortak görevimizdir. Bu sorumluluk duygusu içinde çözümü, huzuru ve refahı aramayı sürdüreceğiz; mücadeleden vazgeçmeden başarmanın yolunu bulacağız.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılının son aylarında, Kıbrıs sorunu bağlamında olumlu gelişmelerin yaşanmış olması 2020’den beklentilerimizi daha umutlu bir noktaya getirdi.

Berlin’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin davetiyle gerçekleştirilen üçlü buluşmada, çözüm arayışlarının çerçevesi hakkında yaşanmakta olan bulanıklığın giderilmiş olması son derece önemli bir gelişmedir.”

“STRATEJİK ANLAŞMA HEDEFLİ DAHA BERRAK BİR SÜREÇ “

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Berlin toplantısından sonra çeşitli defalar yaptığım açıklamalarda belirttiğim gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’in yazılı açıklamasıyla kayıt altına alınmış olan ortak anlayış, bundan sonrası için çok daha berrak ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz ilkeleri içeren sağlıklı bir süreci tanımlamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2020 yılı içinde, çok iyi bir planlama ve hazırlıkla, tüm ilgili tarafların, tutarlı ve yapıcı bir tutumla hareket etmesi halinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ciddi gelişmelerin yaşanmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Berlin zirvesinin sonuçlarının bir kez daha sonuç almak için yalpalamadan; akılcı, tutarlı ve kararlı bir tutum sergilemek gerektiğini gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

“Eski süreçlerden farklı, ucu açık olmayan, iyi yapılandırılmış, stratejik anlaşma hedefli, sonuç odaklı yeni bir süreç talebimizin karşılık bulması, tutarlı ve kararlı tutumumuz sayesinde olmuştur.”
HAYATA GEÇEN GÜVEN YARATICI ÖNLEMLER

2019 yılı içinde iki toplum arasında güveni artırmaya ve hayatı kolaylaştırmaya yönelik yeni adımları hayata geçirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu kapsamda her iki tarafta 9’ar bölge olmak üzere Ada genelindeki 18 bölgenin mayından arındırıldığını anımsatarak “Kuşkusuz hedef tümüyle mayından arındırılmış bir Kıbrıs’tır” dedi.

Yine yıl içinde cep telefonlarının Adanın her iki yanında çalışır hale gelmesinin sağlandığını, elektrik şebekelerinin kalıcı bağlantısının da geçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, iki toplumlu eğitim ve kültür komiteleri çerçevesinde de olumlu adımlar atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm bu gelişmelerin, siyasi iradenin yanı sıra ısrar ve takip sayesinde mümkün olduğunu anımsatmakta yarar gördüğünü ifade etti.

“BİRLİKTE KAYBETME DEĞİL BİRLİKTE KAZANMA YOLU SEÇİLMELİDİR”

Berlin’den çıkan olumlu sonucun yanı sıra Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin daha acil hale gelen ihtiyacın da 2020 yılının önemini artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Rum yönetiminin hidrokarbon zenginliklerinden tek yanlı yararlanma ısrarı yüzünden gerginliğin artıyor olması sürdürülebilir bir durum değildir.

Ada’nın her iki tarafında zaten ciddi oranda var olan silahlanmanın yanında denizlerimizin ve havamızın da silahlarla donatılması hiç kimsenin yararına değildir. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına, gerginliklere yol açacak şekilde tek yanlı biçimde el koymaya çalışmanın hiç de adil olmadığı ve sorunları ağırlaştırmaktan başka işe yaramadığı artık görülmelidir. Bugün geldiğimiz aşamada yaşananlar, Kıbrıs sorununun çözümünü sadece Kıbrıs’ın değil, bölgenin ihtiyacı haline getirmiştir. Kıbrıs’taki her iki toplum ile bölge ülkeleri ‘birlikte kaybetmek’ yerine ‘birlikte kazanmak’ yolunu seçmelidirler. Kıbrıs’ta varılacak adil ve kapsamlı bir çözüm sadece adamızda değil bölgemizde de barış ve istikrar yönünde önemli bir gelişme olacaktır.”

“İÇ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ DE İHMAL EDİLMEMELİ”

Yeni yıl mesajında, Kıbrıs sorununun çözümü için çaba harcarken, içteki sorunların aşılması yönünde yapılması gerekenleri bir gün bile ihmal etmemek gerektiğini bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere, her alanda mevcut sorunları aşarak çok daha iyi bir noktaya gelmek için çaba harcamalıyız” dedi.

“Hepimiz öncelikle birer yurttaş olarak etkin biçimde devrede olmalıyız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, olumlu yönde gitmeyen konularda daha iyisini talep etmek vatandaşların en doğal hakkı ve aynı zamanda ödevi olduğunu ifade etti.
İç sorunlarla ilgili olarak “Cumhurbaşkanınız olarak sizlerin daha iyi yönetim talebini en etkili biçimde gündemde tutma ve uyarıcı olmaya devam edeceğim” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajına şöyle devam etti:

“MECLİSE VE HÜKÜMETLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

“Ülkemizde yapılması gereken çok fazla iş; çözülmesi gereken pek çok sorun var. Planlı, akılcı, gerçekçi ve hızlı adımlar atılması gerekiyor.

Çeşitli alanlardaki reform ihtiyacı daha fazla ertelenemeyecek noktadadır. Özellikle kamu yönetiminde, nüfus ve vatandaşlık politikalarında, iç güvenlik ve asayiş konularında, trafikte, çevrede, sağlıkta, eğitimde, çalışma yaşamında ve üretimin çeşitli dallarında yanlışlarımızla yüzleşmeye ihtiyacımız vardır. Bu alanlarda öncelikle Meclise ve hükümetlere büyük görevler düşmektedir.

Ülkemizde demokrasinin bir gereği olarak farklı görüşler ve farklı siyasi partiler var. Çoğulculuğun ve çok sesliliğin vazgeçilmez unsuru olan farklılıklar, bir çatışma ve ayrışma nedenine dönüştürülmemelidir. Partizan yaklaşımlar yerine toplumsal yaklaşımlar sergileyerek, daha iyiyi ve daha güzeli birlikte aramak zorundayız.”
“DÜNYADA DAHA SAYGIN BİR KONUMU HAK EDİYORUZ”

“Daha iyi bir hayatı ve dünyada uluslararası hukuk içinde daha saygın bir konumu sonuna kadar hak ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Kültürümüz ve toplumsal karakterimizle bu Adada var olmaya, başı dik ve onurlu yaşamaya devam edeceğiz. Bağnazlık ve karanlığa karşı, çağdaşlık ve aydınlığı, şiddete karşı, barış ve hoşgörüyü savunmaya devam edeceğiz.
Laiklik ve çoğulcu demokrasi, üstüne titrediğimiz değerler olmayı sürdürecektir. Tüm bu değerlerimizi layıkıyla koruyabilmek için toplumsal dayanışma ruhu içerisinde hareket edebilmeliyiz.”

“BAŞARI, BİRİKTİRDİĞİMİZ TECRÜBELER SAYESİNDE DAHA İYİYE ULAŞMAYI SAĞLAMAKTAN GEÇER”

Takvim yaprakları ve yılların adı değişse de, her yeni gün ve her yeni yılın, bir öncekinin izlerini ve mirasını da taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başarı, zaman içinde biriktirdiğimiz tecrübeler sayesinde yeni yılda daha iyiye ve daha güzele ulaşmayı sağlamaktan geçiyor. Hedefler doğrultusunda, yalpalamadan, mücadeleden vazgeçmeden, katılımcı bir anlayış ve dayanışma içinde bunu başarabiliriz” dedi.

Tüm yurttaşlara ve ailelerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve esenlik içinde güzel bir yıl dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, 2020 yılının, adada ve dünyada barış, huzur ve mutluluk yolunda güzel bir yıl olmasını temenni etti.

(TAK)


Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.